me in

To content | To menu | To search

Saturday, February 22, 2020

Bigtable backup and restore

A couple weeks ago I have published a post about Bigtable backup and restore on Egnyte's engineering blog.

continue reading...

Monday, August 26, 2019

Arch Linux ARM on MACCHIATObin

This is my instructions for installing Arch Linux ARM on the internal eMMC storage of Marvell MACCHIATObin - an ARM64 Marvell ARMADA 8040 Mini-ITX mainboard.

I'm a bit bored with x86 domination. Intel all around, all my grown-up life. Or AMD, at best(/worst), which, being the same architecture anyway, has only reinforced Intel domination rather than provided a true alternative. While in the old days I enjoyed much more "digital diversity", as I recall it. The Z80, Motorola 8 bit and 16 bit on my home computers, next to my dad's Intel 8086. PowerPC or SPARC weren't unheard of. All different, fun, inspiring. Or maybe I'm just being a silly sentimental animal. Or maybe "things"/facts are still as diverse, only they differ from each other in a different way they used to. Or so it seems. Never mind, back to tech.

continue reading...

Wednesday, November 16, 2016

Arch Linux Docker base image build setup based on bootstrap tarball

To build an Arch Linux Docker image you would typically take the mkimage-arch.sh + mkimage-arch-pacman.conf as described on the Wiki, and run it as root on an Arch machine. This poses 2 issues: you may not have root access, and what if you want to build Arch Linux image on eg. Ubuntu? So I came up with a setup (Dockerfile, Python script, .dockerignore file) that lets you build Arch Linux Docker images on any Linux host running Docker, as a regular user (if your Docker instance allows that, but please mind there are good reasons why it shouldn't), FROM scratch, using bootstrap tarballs, which are published alongside Arch Linux ISO installation media every 4 weeks.

continue reading...

Monday, September 26, 2016

Python workout: fix missing MicroDVD stop-frames

I have this bunch of half-broken MicroDVD subtitle files. Their stop-frames are not defined. Like in these example few lines - the curly braces in the second row are missing their content. Only start-frames are there:
 

{100}{}Chwila.
{225}{}Ładnie.
{275}{}Przyniosłem ci coś.
<snip>
{32100}{}Dobrze.
{32275}{}/- Och, Jack!|/- Och, Judy!
{32550}{}Tłumaczenie: Cholek

continue reading...

Thursday, May 19, 2016

Korekty globalne PUWG 1965 w gridach NTv2

Mam hopla na punkcie polskich układów współrzędnych w wolnym GISie. Najwięcej trudności sprawiał zawsze PUWG 1965. Aktualnie, między innymi dzięki moim staraniom sprzed lat wielu, PROJ.4 i GDAL (a za nimi reszta FOSSGISu) całkiem dobrze realizują tzw. "teoretyczny" PUWG 1965 z użyciem odwzorowania sterea PROJ.4.

Niestety poprawne odwzorowanie teoretyczne tego układu nie daje wystarczającej dokładności w opracowaniach wielkoskalowych. Układ 1965 był zrealizowany w praktyce z istotnymi odchyleniami w stosunku do założeń teoretycznych. Realizację tą często nazywa się układem "empirycznym", "katalogowym" dla odróżnienia od układu "teoretycznego", "matematycznego". Różnice współrzędnych tych samych punktów w obu układach sięgają kilkudziesięciu centymetrów.

continue reading...

Sunday, February 9, 2014

EPSG a sprawa polska

Organizacja OGP, po wchłonięciu EPSG w 2005, kontynuuje udostępnianie bazy danych układów współrzędnych wykorzystywanych do przedstawiania danych przestrzennych z praktycznie wszystkich rejonów globu. Baza ta jest podstawą realizacji układów odniesienia w większości oprogramowania GIS, zarówno otwartego (GDAL, GRASS, QGIS itp.) jak i własnościowego (np. ArcGIS, MapInfo). Można się z nią zapoznać na EPSG Geodetic Parameter Registry. Ten de-facto standard identyfikacji układów odniesienia oraz otwarte formaty danych umożliwiają całkiem płynną wymianę danych pomiędzy odmiennymi środowiskami GIS.

Żeby trochę ułatwić życie sobie i innym przygotowałem listę kodów EPSG układów wykorzystywanych na obszarze Polski:

continue reading...

Sunday, February 2, 2014

Goodies

Stuff. Mainly GIS - related scripts and some other products of mine that I believe are worth mentioning and sharing.

continue reading...

Sunday, January 26, 2014

About

Hi! This website is mainly meant for me to have fun sharing things that I guess are worth sharing. Yes, just yet another one like many.

continue reading...