me in

To content | To menu | To search

Wednesday, November 16, 2016

Arch Linux Docker base image build setup based on bootstrap tarball

To build an Arch Linux Docker image you would typically take the mkimage-arch.sh + mkimage-arch-pacman.conf as described on the Wiki, and run it as root on an Arch machine. This poses 2 issues: you may not have root access, and what if you want to build Arch Linux image on eg. Ubuntu? So I came up with a setup (Dockerfile, Python script, .dockerignore file) that lets you build Arch Linux Docker images on any Linux host running Docker, as a regular user, FROM scratch, using bootstrap tarballs, which are published alongside Arch Linux ISO installation media every 4 weeks.

continue reading...

Monday, September 26, 2016

Python workout: fix missing MicroDVD stop-frames

I have this bunch of half-broken MicroDVD subtitle files. Their stop-frames are not defined. Like in these example few lines - the curly braces in the second row are missing their content. Only start-frames are there:
 

{100}{}Chwila.
{225}{}Ładnie.
{275}{}Przyniosłem ci coś.
<snip>
{32100}{}Dobrze.
{32275}{}/- Och, Jack!|/- Och, Judy!
{32550}{}Tłumaczenie: Cholek

continue reading...

Thursday, May 19, 2016

Korekty globalne PUWG 1965 w gridach NTv2

Mam hopla na punkcie polskich układów współrzędnych w wolnym GISie. Najwięcej trudności sprawiał zawsze PUWG 1965. Aktualnie, między innymi dzięki moim staraniom sprzed lat wielu, PROJ.4 i GDAL (a za nimi reszta FOSSGISu) całkiem dobrze realizują tzw. "teoretyczny" PUWG 1965 z użyciem odwzorowania sterea PROJ.4.

Niestety poprawne odwzorowanie teoretyczne tego układu nie daje wystarczającej dokładności w opracowaniach wielkoskalowych. Układ 1965 był zrealizowany w praktyce z istotnymi odchyleniami w stosunku do założeń teoretycznych. Realizację tą często nazywa się układem "empirycznym", "katalogowym" dla odróżnienia od układu "teoretycznego", "matematycznego". Różnice współrzędnych tych samych punktów w obu układach sięgają kilkudziesięciu centymetrów.

continue reading...

Sunday, February 9, 2014

EPSG a sprawa polska

Organizacja OGP, po wchłonięciu EPSG w 2005, kontynuuje udostępnianie bazy danych układów współrzędnych wykorzystywanych do przedstawiania danych przestrzennych z praktycznie wszystkich rejonów globu. Baza ta jest podstawą realizacji układów odniesienia w większości oprogramowania GIS, zarówno otwartego (GDAL, GRASS, QGIS itp.) jak i własnościowego (np. ArcGIS, MapInfo). Można się z nią zapoznać na EPSG Geodetic Parameter Registry. Ten de-facto standard identyfikacji układów odniesienia oraz otwarte formaty danych umożliwiają całkiem płynną wymianę danych pomiędzy odmiennymi środowiskami GIS.

Żeby trochę ułatwić życie sobie i innym przygotowałem listę kodów EPSG układów wykorzystywanych na obszarze Polski:

continue reading...

Sunday, February 2, 2014

Goodies

Stuff. Mainly GIS - related scripts and some other products of mine that I believe are worth mentioning and sharing.

continue reading...

Sunday, January 26, 2014

About

Hi! This website is mainly meant for me to have fun sharing things that I guess are worth sharing. Yes, just yet another one like many.

continue reading...