me in

To content | To menu | To search

Sunday, February 9, 2014

EPSG a sprawa polska

Organizacja OGP, po wchłonięciu EPSG w 2005, kontynuuje udostępnianie bazy danych układów współrzędnych wykorzystywanych do przedstawiania danych przestrzennych z praktycznie wszystkich rejonów globu. Baza ta jest podstawą realizacji układów odniesienia w większości oprogramowania GIS, zarówno otwartego (GDAL, GRASS, QGIS itp.) jak i własnościowego (np. ArcGIS, MapInfo). Można się z nią zapoznać na EPSG Geodetic Parameter Registry. Ten de-facto standard identyfikacji układów odniesienia oraz otwarte formaty danych umożliwiają całkiem płynną wymianę danych pomiędzy odmiennymi środowiskami GIS.

Żeby trochę ułatwić życie sobie i innym przygotowałem listę kodów EPSG układów wykorzystywanych na obszarze Polski:

continue reading...

Sunday, February 2, 2014

Goodies

Stuff. Mainly GIS - related.

continue reading...

Sunday, January 26, 2014

About

Hi! This website is mainly meant for me to have fun sharing things that I guess are worth sharing. Yes, just yet another one like many.

continue reading...